icon-account icon-glass

Privacy Statement


PRIVACY STATEMENT

Versie oktober 2020.

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet stellen.

Wie is verantwoordelijk?

Grootmeesters© is de ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG voor de verwerking van persoonsgegevens van cliënten in de navolgende situaties:

 • De verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website(s) van Grootmeesters©; 

 • De verwerking van persoonsgegevens die u aan Grootmeesters© verstrekt in het kader van uw inschrijving via de website. 

 • De verwerking van persoonsgegevens in het kader van de cliënt relatie met Grootmeesters© of potentiële cliënten met wie Grootmeesters© contact heeft gelegd of contact wenst te leggen; 

 • De verwerking van persoonsgegevens van ontvangers van promoties, nieuwsbrieven en commerciële e-mails van Grootmeesters©; 

 • De verwerking van alle andere persoonsgegevens met betrekking tot personen die contact opnemen met Grootmeesters© of van wie Grootmeesters© persoonsgegevens verwerkt. 


 • Wat voor soort persoonsgegevens verwerkt Grootmeesters©? 
 Grootmeesters© verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan Grootmeesters© hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan de website en/of het lezen van nieuwsbrieven en/of persoonsgegevens die Grootmeesters© heeft mogen ontlenen aan andere bronnen, zoals zakelijke Social Media platforms. Het gaat om de navolgende soorten persoonsgegevens: 

 • Persoonsgegevens door u verstrekt: 

 • Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsbrieven, commerciële e-mails of daaraan gerelateerde technologieën: 

 • Persoonsgegevens verkregen uit andere openbare bronnen zoals social media platforms en openbare registers: 

 • Persoonsgegevens die Grootmeesters© heeft ontvangen van haar opdrachtgever die ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ is in de zin van de AVG, waarmee zij een hoofdovereenkomst en verwerkersovereenkomst heeft gesloten. 
Doeleinden 
 Grootmeesters© gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden: 

 • Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u Grootmeesters© een opdracht hebt verstrekt tot het leveren van onze diensten.
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen. 

 • Het onderhouden van contact met u. 
Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van nieuwsbrieven, updates Gen het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd. 

 • Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties. 

 • Het uitvoeren en analyseren van cliënttevredenheidsonderzoeken. 

 • Het maken van gebruikersstatistieken van de website van Grootmeesters©. 

 • Gronden van de verwerking van persoonsgegevens 
 Grootmeesters© verwerkt de persoonsgegevens uitsluiten op grond van een van de rechtsgronden genoemd in artikel 6 lid 1 AVG. De navolgende gronden zijn specifiek van toepassing: 

 • Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken. 

 • Uitvoering van de overeenkomst
Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van onze diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is. 

 • Wettelijke verplichting 

 • Gerechtvaardigd belang
 Grootmeesters© gebruikt bijvoorbeeld uw contactgegevens om u op de hoogte te houden via nieuwsbrieven en commerciële e-mails. 
Grootmeesters© schakelt voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) in die in opdracht van Grootmeesters© de persoonsgegevens verwerken. Grootmeesters© sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de AVG. Grootmeesters© werkt bijvoorbeeld met ICT-dienstverleners die software (software as a service) of hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. 
Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan -afhankelijk van de omstandigheden van het geval- noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. 
In onder meer de volgende gevallen, worden persoonsgegevens aan derden verstrekt. 


Indien een rechtelijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan dienen te voldoen.

Persoonsgegevens kunnen voorts aan derden worden verstrekt, bij een reorganisatie of fusie van onze onderneming of de verkoop van (een deel van) onze onderneming.

Bewaartermijn

Grootmeesters© bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Grootmeesters© zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in overeenstemming met de daarvoor geldende eisen en richtlijnen.

Vragen of klachten?

Iedere persoon kan op basis van de AVG bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u in bepaalde gevallen het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Neemt u voor al deze vragen contact op via telefoonnummer 020 - 3708018 of e-mail: info@degrootmeesters.com

Gebruik van cookies

Wij maken op onze websites gebruik van cookies. Bij het eerste bezoek aan de website wordt via een melding in het beeldscherm uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer of mobiele apparatuur wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren, zoals taal van de website, te onthouden.

U hebt altijd de mogelijkheid om cookies weer van uw harde schijf te verwijderen. Daarnaast kunt u cookies uitschakelen via uw browser. Zie bijvoorbeeld de ‘toelichting door de Consumentenbond’ voor uitleg.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van uw computer, overgebracht naar Google. Google slaat dit op servers in de Verenigde Staten op. Lees
het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze websites gebruikt wordt, om rapporten over de websites aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Wijzigingen in de Privacy Statement

Grootmeesters© behoudt zich het recht voor om deze "privacy statement" op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen.